Brand

EKOFIBER -brandklassade konstruktioner

 

Ekofiber smälter inte. Vid temperaturer över 180 grader C är det borsaltet i materialet som börjar fälla ut kristallbundet vatten
(förväxla det inte med Brom som är ett mycket giftigt flamskyddsmedel).
Borsaltet i sin tur kyler ner Ekofibern såväl som omgivande trä- och stålkonstruktioner.
Denna process kallas kalcinering och liknar gipsskivans.
Ekofiber utvecklar inga giftiga gaser vid brand.
Vi ser alltså tre faktorer som bidrar till att Ekofiber effektivt bromsar temperaturhöjning och spridning av heta gaser:
Borsaltets kylande effekt, materialets isoleringsförmåga samt den mycket höga lufttätheten.
Ekofiber brand är typgodkänd i REI 60-klassade konstruktioner med vanliga gipsskivor.
Godkännanden finns för väggar, golv, snedtak och vindar.
För lägenhetsskiljande bjälklag och för lägenhetsskiljande väggar.

Ytterväggar Lägenhetsskiljande
väggar
Mellanbjälklag Lägenhetsskiljande
bjälklag
Vindsbjälklag Snedtak
1-1_95mm 2-1 EI 60 208mm 3-1_REI_30_195mm 3-3_REI_60_195mm 4-1_REI_30_195mm
4-4_REI_60_195mm
1-2_200mm 2-2_EI_60_208mm 3-2_REI_30_200mm 3-4_REI_60_195mm 4-2_REI_60_195mm
1-3_EI_60_195mm 2-3_EI_60_208mm 3-3_EI_30_200-220mm 3-5_REI_60_200mm 4-3_REI_60_200mm 4-6_REI_30_195mm
1-4 EI_60_195mm 2-4_REI_60_208mm 5-1_REI_30_250mm 4-7_REI_30_200mm
1-5_EI_60_200mm 2-5_REI_60_120mm 5-2_REI_30_250mm
1-6_EI_60_200mm 4-10_REI_60_200mm
1-7_REI_30_95mm 4-10A_REI_60_200mm
1-8_REI_30_200mm
4-10B_REI_30_250mm
1-9_REI_60_70mm 6-1_REI_60_200mm
1-10_REI_60 6-2_REI_60_200mm
1-11_REI_30_200-220mm 6-3_REI_60_195mm
6-4_REI_60_195mm

 

2-2_EI_60_208mm.pdf