Beställningsförfarande

Vid beställning av Ekofiber Byggsystem

Beställning av Ekofiber Byggsystem kan endast göras direkt av Ekofiber Sweden AB
eller genom en av  Ekofibers auktoriserade återförsäljare för Ekofiber Byggsystem

Ekofiber Byggsystem omfattar ett stort antal numrerade byggnadskonstruktioner för väggar, vindar och snedtak. Vid beställning av en konstruktion inom ramen för Ekofiber Byggsystem skall alltid den beställda konstruktionens id-nummer anges!

Exempelvis:

Vägg V2;
Vindsbjälklag Vi 2;
Snedtak S3

 

 

Copyright © 2007 Ekofiber Sweden AB