Lättbygg

Ekofiber har inlett ett samarbete med Lättbygg Sweden AB.

Lättbygg levererar monteringsfärdiga stommar i uppmärkta ”platta paket”. Detta gör att hela klimatskärmen levereras i en enda smidig leverans till byggplatsen. Vindskydd och underlagstakföljer med stomleveransen. Isoleringen är inräknad i paketet och  installeras på plats när stommen är upprest.

Fördelarna är uppenbara: Snabbt och enkelt montage, hela stommen i en leverans, inget spill, mycket konkurrenskraftigt pris, isolering i torr klimatskärm – och inga lagerproblem på plats!