Återförsäljare

Med nuvarande regelsystem är det de Installatörer med Behörig Lösull (BL) som kan utföra en typgodkänd installation.

Dessa installatörer är yrkesverksamma med lösullsinstallationer och rådgivning, utbildade av SP samt Nordiska Ekofiber AB och är medlemmar i Isoleringsentreprenörerna (IE) isolerarna som ingår i Sveriges Byggindustrier.
IE har kontinuerlig utbildning och information om Byggindustrins villkor och regelverk.

Nordiska Ekofiber AB har även utbildning och auktorisation för Ekofiber Byggsystem till installatörer som ej innehar BL. Vi har även byggföretag som är återförsäljare.

 

Teckenförklaring:

Logo Bi 25xMedlem i Isoleringsentreprenörerna Auktoriserade för Ekofiber Byggsystem hus25x25
Logo Behörig Lösull 25xBehörig Lösull
 H             Hyr ut maskin till ”gör det själv”

 

 

Copyright © 2007 Nordiska Ekofiber AB