Ljud

Ljudegenskaper

Ekofiber har lika värden eller något bättre i jämförbara konstruktioner med min.ull.
i de hittills uppmätta fallen. Eftersom ljudegenskaper i en konstruktion är ett komplext
problem med många parametrar, får man vid speciella ljudkrav kontakta
Ekofiber Sweden AB för rådgivning.Vi har några uppmätta väggkonstruktioner
som finns i vänsterkolumnen.

Masonite bjälklag
Masonite bjälklag

Vi har även ett godkänt lägenhetsskiljande lätt bjälklag i samarbete med Swelite.