Garanti

EKOFIBER BYGGSYSTEM är en garanti mot fuktskador – ofta benämnda som ”Sjuka Hus”.
Garantin gäller i 10 år vid nybyggnation och omfattar fuktskador, röta och mögel, orsakade av
diffusion i de konstruktioner som är byggda i enlighet med Ekofiber Byggsystem.

Samtliga konstruktioner som ingår Ekofiber Byggsystem är väl beprövade konstruktioner,
fuktdimensionerade av Anneling Tobin Consult AB.

Garantins giltighet förutsätter:

– Att Konstruktionen är utförda enligt ritningar och anvisningar för Ekofiber Byggsystem.
– Att Ekofiber har installerats i Konstruktionen av en av Nordiska Ekofiber NEF AB auktoriserad Installatör.

Garantin gäller exempelvis inte:

– Skador orsakade av vattenläckage.
– Skador på ytskikt på exempelvis ytterfasad och torpargrund etc.
– Konstruktioner med inbyggda spotlights.

Beställning av Ekofiber Byggsystem:

Beställning av Ekofiber Byggsystem kan endast göras direkt av
Nordiska Ekofiber NEF AB eller genom en av Nordiska Ekofiber NEF AB: s
auktoriserade återförsäljare för Ekofiber Byggsystem
Ekofiber Byggsystem omfattar ett stort antal numrerade byggnadskonstruktioner
för väggar, vindar och snedtak.
Vid beställning av en konstruktion inom ramen för Ekofiber Byggsystem skall alltid
den beställda konstruktionens id-nummer anges!

 

Exempelvis:

  • Vägg V 2
  • Vindsbjälklag Vi 2
  • Snedtak S 3

 

 

Ekofiber Logo 25