Ekofiber Byggsystem

Konstruktioner med 10 års fuktgaranti!

Ekofiber lämnar 10-års fuktgaranti på klimatskärmen med EKOFIBER Byggsystem

wall.

Ekofiber Sweden AB har marknadsfört begreppet ”Hus som andas” i över tio år. Meningen med uttrycket är att förklara populärvetenskapligt vad man menar med att bygga diffusionsöppet.

Det har dock förvanskats/tolkats av olika aktörer på marknaden med argument som ”Man kan inte bygga hus utan ventilation”, ”diffusionsöppna konstruktioner påverkar inte inneklimatet”. Påståenden som i vissa fall kan vara korrekta.

Några aktörer på marknaden har inte förstått skillnaden mellan diffusionstäthet och vindtäthet. De har även tolkat diffusionsöppna konstruktioner som att man kan bygga utan plastfolie och utan att ersätta den med något vindskydd, vilket är helt fel! Klimatskärmen skall vara lufttät!

En vanlig argumentation från traditionalisterna är att ”Man kan inte bygga utan plastfolie för då kommer fuktskadorna som ett brev på posten”. Det är inte sant! Dels för att i flertalet av de konstruktioner med fuktproblem som har uppdagats, ingår plastfolie och dels för att rätt byggda diffusionsöppna konstruktioner aldrig drabbas av fuktskador, därför kan Ekofiber lämna 10-års garanti på klimatskärmen med EKOFIBER Byggsystem!

Vi vill redan här påpeka att plastfolie naturligtvis kan användas i kombination med Ekofiber!

Begreppsförvirringen i samband fuktskador (ej vattenskador ) är tyvärr omfattande för att man i allmänhet inte förstår skillnaden mellan diffusion och konvektion.

Konvektion = Luftläckage (ofta förekommande vid skador på vindsbjälklag)
Diffusion    = Fuktvandring i ångfas

Det är med andra ord skador i tätskiktet/genomföringar eller slarvigt utförande, som är den oftast förekommande orsaken till fuktskador. OBSERVERA En skadad plastfolie är inget skydd mot konvektion!

EKOFIBER Byggsystems konstruktioner är fuktdimensionerade av Anneling Tobin Consult AB vilket borgar för att konstruktionerna fungerar fungerar fuktmässigt. Med plastfolie hindras diffusion in i konstruktionen, men även ut ur konstruktionen på insidan (sommartid kan fuktvandringen naturligt ske ”fel väg” samt byggfukt kan ”bara” ta en väg – mot utsidan). Bygga diffusionsöppet är inget problem om man vet vad man gör.

Regeln är – diffusionstätare på insidan än utsidan. ( SP rekommenderar 2-5 ggr diffusiontätare på insidan ) EKOFIBER Byggsystems konstruktioner är fuktdimensionerade av Anneling Tobin Consult AB vilket
borgar för en säker konstruktion. EKOFIBER Byggsystem är ett komplett system för utformning av ”klimatskärmen” för byggnader. Vi tillhandahåller kostnadsfritt specificerade konstruktionshandlingar och arbetsanvisningar enligt Dina önskemål.

Redan vid projekteringen får Du ett fast pris för hela isoleringsarbetet och Du riskerar inte några överraskningar i form av ökade kostnader på grund av:

 • Mottagning och lossning av isolering
 • Iordningsställande av lagringsytor för isolering, som dessutom brukar vara felplacerade
 • Täckning av isolering med presenningar
 • Lyft av isolering med kranar och/eller transport med traktor
 • Avemballering av isoleringsbalar
 • Omhändertagande av emballage för isolering
 • Utrustning för hantering av isolering såsom knivar och skärbord med mera
 • Lyftgafflar och häckar för isolering
 • Containrar för emballage och spill från isolering

 

Eftersom Ekofiber fås fritt levererad – rätt in i väggen får Du på plussidan:

 • Mindre spill av gips
 • Inget spill av isolering
 • Inget svinn av isolering
 • Inga överraskande kostnader för extra monteringskostnader
 • Garantiåtaganden/utförandefel
 • Du har för första gången ett fast totalpris för monterad isolering redan i kalkylen
 • Du betalar isoleringen först efter att den är monterad, vilket även förbättrar likviditeten

Finns det något motiv till att inte prova att bygga med Ekofiber?

Copyright © 2007 Nordiska Ekofiber AB