Allmänna Arbetsanvisningar

 för EKOFIBER Byggsystem

Garantin i Ekofiber Byggsystem gäller endast om samtliga anvisningar följs. Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i annan handling skall den följas.

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallation avropas:

Vindskydd samt spikreglar för utvändig panel skall vara monterat enl. anvisningar.

Invändigt tätskikt (plast- / vindduk) samt glespanel skall vara monterat enligt anvisningar.

Separerade fack

Vid isolering av väggar/snedtak skall facken vara separerade vilket innebär att ingen överblåsning kan ske från det ena till intilliggande fack. Om detta ej kan ordnas skall lösullsentreprenören meddelas innan beställning.

Fria fackFacken skall vara fria från utstickande spik o dylikt. Eventuella spikspetsar som finns i facken skall böjas eller tas bort. Eldragning skall utföras mellan tätskikt och ytskikt.

Smala och dolda fack

Alla smala fack med ett regelavstånd under 100 mm eller dolda fack skall isoleras av snickaren. Tips! Öka cc-avståndet på stående regeln för att undvika smala fack.

Glespanel

Glespanelen skall spikats med 2 spik ( 3-tum i 28 x 70-gles och 4-tum i 34 x 70-gles ) Invändig gles är monterad med cc-avstånd på max 300 mm .

Tätskikt

Tätskiktet skall överlappas över två gles på samtliga ytor. Tips! Vid limträbalk i nock och plats för isolering över limträbalken finns, häng över tätskiktet innan takstolarna läggs på. Tätskiktet skall vara klämt runt fönster och dörröppningar. Tätskiktet skall vara uppspänt
väl med hjälp av glespanel. Häftning av tätskiktet sker endast för uppsättning med minimalt med klammer för att säkerställa luftevakuering samt undvika hål i tätskiktet.

Utvändig gips

Gipsen skall vara spikad/skruvad med montageskruv eller pappspik ett cc-avstånd på 100 mm. Spikreglar för fasaden skall vara monterade max cc 600 mm helst mindre (vid montering på cc 500 mm är risken för att någon gips ”släpper” vid installationen minimal).

Arbetsmoment som särskilt bör bevakas av byggarbetsledningen:

  • Byggnadsentreprenören ansvarar för att tätskiktet monteras enligt anvisningarna
  • Eventuella skador i monterat vindskydd skall vara lagade på ett professionellt sätt
  • Kontrollera särskilt överlapp mellan byggnadsdelar vägg-tak, vägg-golv och så vidare. Observera att en installation av Ekofiber automatiskt blir en provtryckning av konstruktionen vilket resulterar i att alla skador i väggar på tätskiktet uppdagas, samtidigt som nedskräpningen blir betydligt mer omfattande vid installationstillfället

I entreprenaden för installation av EKOFIBER Byggsystem ingår följande:

  • Etablering på byggplats (byggplatsen skall vara åtkomlig med lastbil).
  • Okulär besiktning av tätskikt
  • Installation av Ekofiber
  • Lagning av samtliga håltagningar för installationen i tätskiktet
  • Städning (vi städar på ”städbara” ytor, dvs om vissa rum är lagerytor eller mycket spill av byggavfall finns när vi börjar installera kan vi ej städa ”hela bygget”)
  • Återtag av allt Ekofiberemballage.

 

Copyright © 2007 Nordiska Ekofiber AB