Ekofiber Vind

Ekofiber Vind är produkten för öppna konstruktioner främst vindsbjälklag.

Produkten går även att använda i alla andra typer av konstruktioner – väggar, golvbjälklag och snedtak.
Installeras främst med isolermaskiner av Nordiska Ekofibers auktoriserade installatörer.

Produkten kan även installeras med hyrda maskiner av våra återförsäljare på Vindsbjälklag.

Ekofiber Vind kan installeras på vindsbjälklag, (ej snedtak, parallelltak) utan takfotsluftning, se SP’s broschyr om ”Uteluftsventilerade vindsutrymmen över vindsbjälklag”.

 

Ekofiber VInd
Ekofiber Vind

Ekofiber Vind är en allround-isolering för alla konstruktioner.
Lambda värde 0.039 – 0.040 beroende på densitet.
Samtliga densiteter är minimidensiteter, vid större tjocklekar blir densiteterna högre.
Densitet (vikt per m3):
Vindsbjälklag; 28 kg
I väggar 54 kg
Snedtak 45 kg
Golvbjälklag 45 kg