Ekofiber Ekodrev

 

EKOFIBER® EKODREV BSAB K 2

Användningsområde: Produkten är avsedd för drevning runt fönster, dörrar samt som tätning mellan timmerstockar och mellan väggelement

Produktdata: Produkten är en remsa tillverkad av cellulosafibrer av syreblekt mekanisk massa,så kallad High-Bulk.
Lambda-värde = 0,023 W/m K
Dimensioner: bredd 100 mm, tjocklek 8-10 mm

Förpackning: Polyeténsäck 16 rullar á 10 meter
Förpackningen skall lämnas till plaståtervinningen.

Beställning/leverans sker hos: Nordiska Ekofiber NEF AB:s återförsäljare, se förteckning.

Leveranssätt: Leverans sker via Ekofibers auktoriserade återförsäljare.

Lagring: Produkten skall förvaras regnsäkert
Produkten oxiderar (gulnar) vid UV-strålning.

Reklamation: Produkten skall leveransbesiktigas vid mottagandet.
Eventuell reklamation skall ha inkommit till NEF inom 5 dagar
från ankomstdagen för att gälla.
Reklamation skall ske skriftligt.

Arbetsanvisning: Den auktoriserade installatören tillhandahåller informationen.

Varumärkesskydd: Produkten är varumärkesskyddad.

Produktgaranti: Nordiska Ekofiber AB lämnar 10-års produktgaranti