Tilläggsisolering

Ekofiber kan användas på de flesta befintliga isoleringar, dock kan mycket lätta befintliga
isoleringar som lösull av typ glasfiber sjunka ihop. Vid tilläggsisolering är det samma ”regler”
som gäller som vid nybyggnation, det vill säga att konstruktionerna skall vara lufttäta inifrån för att undvika skador. Det gäller framförallt i tak ock snedtak i hus med mer än en våning.Här är risken störst för att det är ett övertryck inomhus i den övre delen av huset vintertid (skorstensverkan).

Svårigheten är att bedöma om ett äldre hus är lufttätt. Normalt är att vindar och snedtak isolerade med såg-, kutterspån eller liknande oftast är lufttäta. Anledningen är att man tätade konstruktionen med någon form av papp innan såg- eller kutterspånet las ut för att slippa att spånet trängde ner i huset.Det och att spånet är relativt tungt gör att pappen ”ligger väl an” mot underlaget och tätar.

Det man noga bör kontrollera är om vindsluckan är lufttät samt alla genomföringar till vinden (skorsten, ventilationsrör, expansionskärl med mera). Är man det minsta osäker om förhållandena på konstruktionen
kontakta våra återförsäljare eller en lokal konsult för en bedömning!

Vad sparar man på en tilläggsisolering?

Du kan själv ta reda på hur mycket du sparar på en tilläggsisolering. Öppna bara Excel – filen här nedanför, så kan du själv ta reda på optimal isolering för ditt hus. Börja med att öppna ”Att tänka på vid tilläggsisolering” i kolumnen till vänster och skriv ut den, så vet du hur det går till.