¤ ”Huset som vann Energimyndighetens tävling om låg energiförbrukning”, Energimyndigheten

Fakta om 2000-talets småhus!
Huset som vann Energimyndighetens tävling om låg energiförbrukning.

Byggt av Folkhem Byggnads AB och ligger i Järfälla väster om Stockholm.

Ekofiber-huset i Järfälla
Ekofiber-huset i Järfälla

Detta hus drog endast 5.567 kWh under året = 57 kWh/m2 och år!

Här är beskrivningen av huset som vann:
Hustyp: Tvåplans-parhus byggt 1996
Lägenhetsyta: 97,3 m2 fördelat på 48,4 i Bv. och 48,9 i övre plan.
Stomsystem:Sadeltak över uteluftventilerat vindsutrymme.
Vindsisolering: 500 mm Ekofiber vind, densitet 32 kg/m3.
Ytterväggar: Lättreglar med 170-220 mm Ekofiber, densitet 65 kg/m3.
Lägenhetsskiljande vägg: 250 mm Ekofiber vind densitet 65 kg/m3.
Platta på mark: Kantförstyvad, 80 mm cellplastisolering under och 120 mm betong över den 30 mm mineralullsboard.
Lufttäthet: 0,5-0,6 l/s och m2 Aom vid en tryckskillnad på 50 Pa.
Fönster:Treglasfönster med mörker U-värde 1,00 W/m2 *K.
Beräknat Um:= 0,216 W/m2 *K.
Ventilation:Frånluftsventilation (F-ventilation) med tilluftsdon bakom radiatorerna i vardagsrum och sovrum. Frånluft don i hygienutrymmen, klädkammare och vardagsrum. Imkåpa med separat fläkt över spis.
Värmesystem:Kombinerad frånluft/uteluftvärmepump Nibe Fighter 600P, märkeffekt kompressor 1 000 W med tillsats av el, värmevattenvolym 55 liter, vattenburen värme med shuntautomatik och konventionella vattenradiatorer med termostater.
Varmvatten:Nibe Fighter 600P med tillsats av el, förrådsberedare med 189 liters volym.
Övriga apparater:Marknadens effektivaste vitvaror.
Personvärme:Obebott, inget tillskott.
Frånluftsfläkt:Uppskattat effektbehov för frånluftsfläkt ca 60 W vid utomhustemperatur under -5 gr.C och ca 90 W över -5 gr.C.


Samtliga uppgifter är hämtade ur rapporten 2000-talets småhus.
Resultat av etapp 2, granskning och utvärdering under vintern 97/98
projektsammanfattning etapp 1 och 2.
Energimyndigheten / Stig Jahnsson, Energidoktorn maj 1998.


Huset var beräknat i enorm 2000-programmet att det skulle dra ca 7000 kWh på ett år men drog 25 % mindre i verkligheten 5.567 kWh.


Slutsatser från Nordiska Ekofiber:

Huset hade en dåligt uppnådd lufttäthet 0,6 l/s (brister i utförandet).
Huset var obebott vilket inte gav några tillskott från personer, tvätt och disk mm. Dessa tillskott kan uppgå till 55% av bruttobehovet enligt uppgift i rapporten.
Ventilationssystemet var mycket otätt (brister i utförandet).
Trots dessa brister i arbetsutförandet har energiförbrukningen hamnat på en mycket låg nivå.
Vår uppfattning är att en viktig faktor i energibesparingen i det vinnande huset är valet av isoleringsmaterial med hög densitet. Det ger den önskade lagringsförmågan av överskottsvärme från dag till natt. Denna egenskap kallas värmekapacitivitet och Ekofiber har ett jämförelsevis mycket högt värde.