STEICO universal

 

Bild på Steico Universal - trave
STEICO Universal
STEICO Universal är en skiva för utvändig beklädnad av ytterväggar och tak.Skivorna har ett bra lambdavärde 0.048. Vid användning på tak (i stället för råspont) behövs varken luftspalt eller takpapp. Dimension: 2500 x 600 mm, tjocklekar: 24,35,52 och 60 mm
 STEICO Universal Dry
Det som skiljer Universal Dry mot Universal är ett bättre lambdavärde 0.043 och lägre vikt.
Dimension: 2.500 x 600 mm, tjocklekar 35, 60, 80, 100, 120, 140 och 160mm
 steico universal tak
 steico universal verktyg STEICO Protect
Protect är en putsbar skiva med ett bra lambda värde 0.048.
Skivan kan användas på utvändiga regelstommar alt även för tilläggsisolering.
STEICO har även ett komplett puts-system med alla olika anpassade detaljer för fönster och så vidare för ett helt vattentätt utförande.
Dimensionen är 1300 x 590mm med tjocklekar 40, 60 och 80 mm.