Ekofiber Vägg

Ekofiber Vägg är avsedd för installation i slutna konstruktioner som väggar, golvbjälklag och snedtak.
Installeras främst med isolermaskiner av Nordiska Ekofibers auktoriserade installatörer.

Vid installation enligt Ekofiber Byggsystem lämnar Nordiska Ekofiber AB en garanti mot fuktskador, ej vattenskador för konstruktionen i 10 år.

Ekofiber Vägg liggande
Ekofiber Vägg

Ekofiber vägg är för slutna konstruktioner, och Lambda värdet är 0,040
Densitet;
I väggar 44 kg
Snedtak 37 kg
Golvbjälklag 37 kg