Ekofiber isolering

– Originalet sedan 1989

 

Ekofiber Sweden AB startade 1989 att förse den Svenska marknaden med cellulosaisolering. Det Svenska Typgodkännandet blev klart 1991.

Ekofiber har drivit forskning och utvecklat teknik tillsammans med bl.a. SP och KTH för att få fram fungerande konstruktioner, både ”konventionella” och diffusionsöppna.
Detta har resulterat i att Ekofiber kan erbjuda material, lösningar och garantier för ett hållbart, miljömedvetet och sunt byggande.

Ekofiber kan som ensam aktör erbjuda Ekofiber byggsystem som ger hela 10-års fuktgaranti på hela konstruktionen.

Med Ekofiber kan man välja mellan 3 olika produkter som var och en är lämpad för sitt respektive område: Ekofiber Vind, Ekofiber Vägg samt Ekofiber Brand.