Beräkningsförutsättningar

för konstruktionerna i

EKOFIBER Byggsystem

Fuktdimensioneringen har utförts av Anneling Tobin Consult . Dimensioneringen förutsätter att konvektion av fuktig luft ut i konstruktionen förhindras. Detta sker genom utförande av lufttäta konstruktioner och invändigt undertryck. Konstruktionerna med Ekofiber skall vara byggda helt i enlighet med ritningar, tillhörande arbetsanvisningar och de ingående materialens leverantörs- och montageanvisningar.

I övrigt skall AMA och BBR skall följas.

 • Fuktfördelningen över konstruktionen beräknas enligt Glasermetoden.
 • Östersund har valts som dimensionerande ort.
 • Dimensioneringen är baserad på ett fuktillskott av 4 g/m3 mot normalfallet 0,5-2,0 g/m3.
 • Typgodkänt lambdavärde för Ekofiber 0,039W/m gr C.
 • Ingen hänsyn har tagits till invändig behandling av väggar och tak.
 • Garantin omfattar inte utvändig väggbeklädnad och ytbehandling.
 • Garantin omfattar inte konstruktioner med infällda halogen spotlights.
 • Plastfolie får ej användas i vissa konstruktioner
 • Ventilationssystem skall vara av typ som normalt skapar undertryck inomhus.
 • Högsta tillåtna fuktkvot i byggnadsstommen är 18 %.
 • Kallvinden skall ventileras med minst 2 st gavelspetsventiler på vardera gavelspetsen, så högt placerade som möjligt.
 • Bevaka att inget luftläckage förekommer från bostaden och upp till vinden! Täta vindslucka, rörgenomföringar med mera.

Copyright © 2007 Nordiska Ekofiber AB